ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு

(1 வாடிக்கையாளர் ஆய்வு)

$12.95

ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு
ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு

$12.95

மாத்திரைகளை உட்கொள்ளாமல் மற்றும் அதிகப்படியான வேலை செய்யாமல் கொழுப்பிற்கு விடைபெறுங்கள்!

சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை இது உங்களுக்கு மயக்கம், ஆர்வம், வினோதமான மற்றும் ஒளி தலை கொண்டதாக உணர வைக்கும். Cellulite ஒரு தெளிப்பு தொலைவில் உள்ளது!

ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு

எளிதில், விரைவாக, வடிவத்தைப் பெறுங்கள் மற்றும் தோல் குறைபாடுகளை திறம்பட அகற்றவும் செல்லுலைட் மற்றும் உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட கொழுப்பால் ஏற்படுகிறது.

ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு

  • இரத்த ஓட்டம் மேம்படுத்தவும் மற்றும் கொழுப்பை அகற்ற உதவும் மற்றும் அனைத்து மட்டங்களிலிருந்தும் வீக்கம்
  • சக்திவாய்ந்த பொருட்கள் தோல் ஊடுருவி மற்றும் அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பை திறம்பட எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

ஆன்டி-செல்லுலைட் கொழுப்பு எரியும் தெளிப்பு

  • பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு, இந்த தயாரிப்பை உங்கள் கால்கள், முதுகு, முழங்கால்கள், கால்கள் மற்றும் கைகளில் பயன்படுத்தலாம்.
  • எளியவேகமாக மற்றும் பாதுகாப்பான செல்லுலைட் மற்றும் பிடிவாதமான கொழுப்பை எளிதில் அகற்றக்கூடிய வீட்டு தீர்வு

நம்பிக்கை-முத்திரை-புதுப்பித்தல்
கப்பல்-நம்பிக்கை-முத்திரை